Blog Image

Brunnsviks Sportfiskeklubb

Informationsmål

Ett antal medlemmar kommer i fortsättningen att informera i det här forumet vad som kommer att ske inom föreningen.

Aktiviteter 2019

Aktiviteter Posted on fre, november 18, 2011 15:30:17

Aktiviteter 2019

06 Februari kl. 19.00 Årsmöte i Sörviks Folkets-Hus

10 Mars kl. 10.00 KM i pimpel för hela familjen vid Norra Gussjön. All fisk räknas. Startavg. 30:-

27 April Kl. 09.00 Arbetsträff vid Fallbergstjäm. Klubben bjuder på fika.

12 Maj Kl. 09.00 Arbetsträff vid N. Gussjön. Fiskevård.

11 Augusti Kl. 14.00 KM i mete för hela familjen. Toppknutet spö. I övrigt. samma som pimpel-KM. Fika. Startavg. 30:-

28 September Kl.09.00 Arbetsträff vid Norra Gussjön. Röjning o vedhuggning. Fika.

01 Oktober Norra Gussjön avstängd till vinterfisket till och med 15/12.

06 November Kl. 19.00 Höstmöte i Sörviks Folkets-Hus med planering av 2020 års program.

14 December. Vinterpremiär i Norra Gussjön. (gäller 2019)
________________________________________________________________

Medlemskapet i Brunnsviks Sportfiskeklubb ger Dig rätt att fiska i våra vatten, men det medföljer också vissa skyldigheter. Alla vill vi ha ett fint fiskevatten med god tillgång på fisk och en fin miljö att vistas i. Fisket är en del av v(gällerår verksamhet, men antalet fiskar är inte det viktigaste. Kamratskapet inom klubben ska vara en mycket viktig del, där alla har samma ansvar. Alla medlemmar bör därför ställa upp och bidra med arbete efter bästa förmåga, för att stärka sammanhållningen och öka gemenskapen. Vi är allt för få på arbetsdagarna. STÄLL UPP!

Programförklaring:
För att förbättra fisket föreslår styrelsen följande:
* Att medlemmarna lämnar förslag på metoder för att förbättra fisket.
Förslag lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
* Att fortsätta utveckla rödingbeståndet i Norra Gussjön.

Besök vår hemsida för information: www.gussjon.se

Dagkort till Fallbergstjärn och gästkort (till Norra Gussjön) kan numera även lösas via nätet. Gå in på vår hemsida www.gussjon.se

Ett gott nytt fiskeår tillönskas du av styrelsen för Brunnsviks Sportfiskeklubb!Fiskekort från och med 2015

Fiskekortsförsäljare Posted on fre, november 18, 2011 15:24:17

Fiskekort för nya medlemmar finns att köpa hos följande kortförsäljare:

Mikael Åkerström Röbacksv. 66, Sörvik 0240/39420, 070 2013988.
Dygns-Gäst-Medlemskort

Sture Jonsson Digervåla 0240/39455.
Dygns-Gäst-Medlemskort

Jörgen Hagberg Munkbacksvägen 1, Sörvik 070 3390654.
Dygns-Gäst-Medlemskort

Från och med i år kan du även köpa fiskekort/medlemskort via www.Gussjon.se.Klubbstugan Gussjön

Gussjön Posted on fre, november 18, 2011 15:21:45

KLUBBSTUGAN vid Norra Gussjön:

Om du nyttjat stugan: skriv ditt fullständiga namn i gästboken. Lämna stugan i det skick du vill finna den.

Barn under 15 år får ej nyttja stugan utan sällskap av äldre medlem.

Nyckel till stugan finns att köpa hos kassören för en depositionsavgift på 100:-ESÅ-stugan är öppen för alla. Nyttjas med förstånd.Fiskeregler 2019

Fiskeregler Posted on fre, november 18, 2011 15:18:58

FISKEREGLER
Norra Gussjön: Allt fiske förbjudet under tiden 1/10 t.o.m. 13/12 2019

Premiär för vinterfiske på Norra Gussjön 14/12 2019

Fallbergstjärn: Fiskesäsongen omfattar hela året för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att avlysa fiske i Fallbergstjärn i samband med fiskisättning eller ev. utlåning.

I båda sjöarna: Max TVÅ FISKAR/DAG och max 4 FISKAR/VECKA sammanlagt i Fallbergstjärn och i Norra Gussjön. Detta gäller ädelfisk över 25 cm. ÅTERISÄTTNING rekommenderas vid fångst av RÖDING upp till 15 cm.

Fiske får endast bedrivas FRÅN LAND eller IS. Ej båt eller flytring.

Fiske får endast ske med ETT SPÖ/fiskare. Spöt bör hållas under NÄRA UPPSIKT.

Respektera VÄGAVSTÄNGNING vid tjällossning. Naturen kring våra sjöar värnar vi om. Tag därför med skräp som ölburkar och fisklinor så att de ej orsakar skador på djur.
ELD far ej göras upp på isen, och i övrigt får eldning endast ske på därför avsedd plats.

Klubbstugan vid Norra Gussjön:
Om du nyttjat stugan: Skriv ditt fullständiga namn i gästboken. Lämna stugan i det skick du vill finna den. Barn under 15 år får ej nyttja stugan utan sällskap av älde medlem. Nyckel till stugan finns att köpa hos kassören för en depositionssvgift på 100:-. ESÅ-stugan är öppen för alla. Nyttjas med förstånd.Årsavgifter >2018

Årsavgifter Posted on fre, november 18, 2011 15:16:28

ÅRSAVGIFTER från och med 2018:
Årsavgiften gäller för hel familj och för barn under 15 år i kortinnehavares sällskap. 400:-/år
För ungdomar 15-19 år samt ungdomar under 15 år utan målsmans sällskap gäller särskilt ungdomskort. 200:-.

Är du redan medlem: VAR GOD BETALA VIA POSTGIRO! OBS Ditt medlemsbevis kommer att sändas till dig via post så snart avg. kommit till kassören .

Medlem kan köpa gästkort till Norra Gussjön för 100:- /dygn.

Icke medlem kan köpa fiskekort till Fallbergstjärn för 100:- /dygn.

Giltigt MEDLEMS- eller FISKEKORT ska alltid bäras SYNLIGT vid fiske.

Det är din skyldighet som medlem i klubben att kontrollera andra fiskares innehav av
fiskekort, samt att se till att reglerna efterlevs.
Medlem som bryter mot klubbens regler kan uteslutas.