Blog Image

Brunnsviks Sportfiskeklubb

Informationsmål

Ett antal medlemmar kommer i fortsättningen att informera i det här forumet vad som kommer att ske inom föreningen.

Konduktivitet Norra Gussjön

Gussjön Posted on tor, december 15, 2011 12:13:30

Överfört från BSFK-blogg.

Konduktiviten (vattnets ledningsförmåga) är ett mått på mängden lösta joner i vattnet. Kondutiviteten mäts i våra mätningar i enheten µS/cm, (microSiemens/cm).

Vattnet i Norra Gussjön innehöll den 23/12-08 20µS/cm. Som jämnförelse kan mätvärdet i kommunens vatten, det vi får som kranvatten, ett värde på 270µS/cm. Ju högre värde desto produktivare vatten. Med andra ord så är Norra Gussjön näringsfattig.Rödingar från Norra Gussjön

Fiskar i våra vatten Posted on tor, december 15, 2011 11:56:01

Överfört från BSFK-bloggen.
Under vintersäsongen 2007-08 kom det upp två rödingar i Norra Gussjön. Den nedre rödingen är den vanliga fjällrödingen som finns i sjön. Men vilken sort är den övre?

Vi har nu fått ett svar via e-mail från Fiskeriverket, i korthet lyder svaret:
Den övre färgade rödingen ser ut som en helt naturlig och vanlig röding som blivit lekmogen och avstannad i tillväxten, medan den blanka ännu inte nått könsmognad. Den övre rödingen är således äldre än den blanka. Källa: FiskeriverketFiskisättning 2009

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 11:50:05

Överfört från BSFK-bloggen.

Bilden till ovan är från fiskisättningen den 29/4-09.
Foto: Jörgen Hagberg.Stor abborre 2009

Gussjön Posted on tor, december 15, 2011 11:46:03

Överfört från BSFK.bloggen

Storabborre fångat på pimpel i Norra Gussjön i januari 2009. Att det finns en och annan grov abborre i Norra Gussjön är känt sedan tidigare genom mjärdfisket. Tror att det är få förunnat att få en bamse till abborre på pimpelspöt. Trots många idoga försök från många ivriga fiskare. Denna abborre var 43 cm lång och vägde på hushållsvågen 932 gram.

Är det rekord för Norra Gussjön? (Tändsticksasken 5 cm lång)Decimering av småfisk

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 10:59:38

Överfört från BSFK-bloggen

Jonny Ståhl har tagit upp tre ton fisk ur sjön Trehörningen. Sedan sekelskiftet har han medodisk fiskat med tre stora bottengarn i den lilla skogssjön. De första åren tog han bort all fångad fisk och merparten användes som kräftbete. De senaste åren har han satt tillbaka alla gäddor och de abborrar som vuxit sig förbi gränsen från tusenbröder till rovfiskar. Rapporten är ett samarbete mellan Boxholms Skogar och Fiskeriverket. Originalrapporten finns på Länsstyrelsens hemsida i Östergötland.

Läsa rapporten?
Du kan också ladda hem dokumentet som är en pdf-fil. Filen innehåller 20 sidor med text och bild. Förutsättningen att kunna läsa filen är att du har Adobe Reader installerad i datorn.Länkar i bloggen

Bloggtips Posted on tor, december 15, 2011 10:49:43

Överfört från BSFK-bloggen
REDIGERAT INLÄGG OCH ÄNDRAT
One.com, genom supporten har nu svarat angående problem med länkar inom bloggen.

Ett för mig okänt sätt att infoga länkar har One.com rapporterat, vilket inte fanns dokumenterat på något ställe.

Ett exempel

Vi skriver en text som vanligt och ska skapa en länk till någon intressant sida.
I det här exemplet vill vi länka till Brunnsviks Sportfiskeklubbs hemsida på www.gussjon.se.

Nu markerar vi texten Brunnsviks Sportfiskeklubbs hemsida på raden ovanför.
Klicka på knappen ”Infoga länk”. Skriv in eller klistra in adressen till hemsidan eller till något annat i dialogrutan som öppnas och klicka på Retur/Enter-tangenten eller på OK-knappen.
Då ska länken synas i din text i blå färg!
Du kan ju också efter all din skrivna text skriva en ”länktext” som till exempel Klubbens hemsida. Markera texten och skriv www.gussjon.se i dialogrutan.

Är det någon som funderar över något så fråga!Fiskevård genom mjärdfiske i Norra Gussjön

Mjärdfiske Gussjön Posted on tor, december 15, 2011 10:42:03

Överfört från BSFK-bloggen.

Vi är några medlemmar i klubben som håller på mjärdfisket för att decimera abborrbeståndet i Norra Gussjön. I samband med att sjön sköljer och abborrarna leker sätter vi ut ett 20-tal mjärdar som vi själva har tillverkat. Vi tar upp alla små abborrar men släpper tillbaka fisk som är större än cirka 1 hg de börjar då övergå till att äta småfisk.

Mjärdarna plockas sedan upp i början av juni. På detta sätt försöker vi minska konkurrensen av maten till bland annat rödingen. Sedan vi började på nytt med mjärdfisket år 1998 har vi decimerat abborrbeståndet i Norra Gussjön med 16160 abborrar till och med år 2008.Konduktivitet

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 10:39:32

Överfört från BSFK-bloggen

Konduktiviteten mäts i enheten mS/m (microSiemens/m). Destillerat vatten har en ledningsförmåga runt 0,2-0,4 mS/m. Våra saltfattigaste vatten i fjällen har en ledningsförmåga i intervallet 0,5-2,0 mS/m.

Konduktiviteten (vattnets ledningsförmåga) är ett mått på mängden lösta salter (joner) i vattnet. De joner som mest bidrar till konduktiviteten är de positiva jonerna natrium (Na+), kalium (K+), kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+) och de negativa jonerna vätekarbonat (HCO3-), sulfat (SO42-) och klorid (CI-). Dessa joner tillförs vattnet främst från berggrunden och jordtäcket, men ibland också genom ”havsstänk” och mänskliga utsläpp.

I jordbruksbygd och i kalkrika trakter ökar ofta ledningsförmågan till över 15 mS/m. Ju högre ledningsförmåga desto produktivare vatten.

Alkaliniteten anges i milliekvivalenter per liter (mekv/l). Vatten i farozonen för försurning har en alkalinitet av 0.05-0,25 mekv/l medan vatten med lägre alkalinitet ofta är försurningspåverkade.

Källa: Ekologisk Fiskevård, utgiven av Sportfiskarna. Sidan 68.
När vi mäter konduktiviteten i våra vatten så mäter vi i µS, alltså är 1000µS = 1 mSNästa »