Överfört från BSFK-bloggen

Jonny Ståhl har tagit upp tre ton fisk ur sjön Trehörningen. Sedan sekelskiftet har han medodisk fiskat med tre stora bottengarn i den lilla skogssjön. De första åren tog han bort all fångad fisk och merparten användes som kräftbete. De senaste åren har han satt tillbaka alla gäddor och de abborrar som vuxit sig förbi gränsen från tusenbröder till rovfiskar. Rapporten är ett samarbete mellan Boxholms Skogar och Fiskeriverket. Originalrapporten finns på Länsstyrelsens hemsida i Östergötland.

Läsa rapporten?
Du kan också ladda hem dokumentet som är en pdf-fil. Filen innehåller 20 sidor med text och bild. Förutsättningen att kunna läsa filen är att du har Adobe Reader installerad i datorn.