Överfört från BSFK-bloggen.
I samband med mjärdfisket under år 2009 kunde vi se en del elristor som var stora. Nu har vi fått tag i en elsista modell större vilken satt fast i nätet på en mjärde. Denna elrista var enligt tumstocken ca 9 cm.
Tidigare har det berättas att det har kommit stora stim av elristor, men vi har saknat en dokumentation över vilken storlek de finns i Norra Gussjön.
Elristorna tillhör karpfiskarna, vilka är planktonätare och därmed en konkurrent om maten till rödingen.