Överfört från BSFK-bloggen.

Vi är några medlemmar i klubben som håller på mjärdfisket för att decimera abborrbeståndet i Norra Gussjön. I samband med att sjön sköljer och abborrarna leker sätter vi ut ett 20-tal mjärdar som vi själva har tillverkat. Vi tar upp alla små abborrar men släpper tillbaka fisk som är större än cirka 1 hg de börjar då övergå till att äta småfisk.

Mjärdarna plockas sedan upp i början av juni. På detta sätt försöker vi minska konkurrensen av maten till bland annat rödingen. Sedan vi började på nytt med mjärdfisket år 1998 har vi decimerat abborrbeståndet i Norra Gussjön med 16160 abborrar till och med år 2008.