Överfört från BSFK-bloggen.

Bilden till ovan är från fiskisättningen den 29/4-09.
Foto: Jörgen Hagberg.