Överfört från BSFK-bloggen.
Under vintersäsongen 2007-08 kom det upp två rödingar i Norra Gussjön. Den nedre rödingen är den vanliga fjällrödingen som finns i sjön. Men vilken sort är den övre?

Vi har nu fått ett svar via e-mail från Fiskeriverket, i korthet lyder svaret:
Den övre färgade rödingen ser ut som en helt naturlig och vanlig röding som blivit lekmogen och avstannad i tillväxten, medan den blanka ännu inte nått könsmognad. Den övre rödingen är således äldre än den blanka. Källa: Fiskeriverket