Kontakt med sportfiskeklubben?
Ordf. Jan Svensson
Tfn 0240-39191

Jörgen Hagberg
Tfn 070 3390654