Varför ska det se ut så här efter Er som fiskar vid Fallbergstjärn? Detta plockade jag ihop på ett enda ställe vid en fiskeplats i norra ändan av sjön.
Varför ska vi utsätta fåglar, djur och vi människor för trassel med linor som har trasslat, powerbaitburkar som slängs, krokar med tackel och plastpåse med päronsänke 20 gram för 25:-. Orkar Ni bära dit era saker så orkar ni också bära hem det också. Vi vill ha rent och fint vid våra klubbvatten! Det är inte någon sopstack.
För många år sedan blev en bild tagen som skildrar något tragisk med ett svanpar.
Läs och begrunda den här länken. Under rubriken: Kan fåglar sörja?
Hoppas att jag slipper se något liknande vid våra fiskevatten. Titta på bilden och tänk på att det här plockades upp på en enda fiskeplats vid Fallbergstjärn.