1.Mikael Åkerström klubbmästare i pimpelfiske 2017
2.Reijo Savolainen
3.Janne Svensson
4.Jörgen Hagberg
5.Anna Zackrisson
6.Pär Källström