Aktiviteter 2019

06 Februari kl. 19.00 Årsmöte i Sörviks Folkets-Hus

10 Mars kl. 10.00 KM i pimpel för hela familjen vid Norra Gussjön. All fisk räknas. Startavg. 30:-

27 April Kl. 09.00 Arbetsträff vid Fallbergstjäm. Klubben bjuder på fika.

12 Maj Kl. 09.00 Arbetsträff vid N. Gussjön. Fiskevård.

11 Augusti Kl. 14.00 KM i mete för hela familjen. Toppknutet spö. I övrigt. samma som pimpel-KM. Fika. Startavg. 30:-

28 September Kl.09.00 Arbetsträff vid Norra Gussjön. Röjning o vedhuggning. Fika.

01 Oktober Norra Gussjön avstängd till vinterfisket till och med 15/12.

06 November Kl. 19.00 Höstmöte i Sörviks Folkets-Hus med planering av 2020 års program.

14 December. Vinterpremiär i Norra Gussjön. (gäller 2019)
________________________________________________________________

Medlemskapet i Brunnsviks Sportfiskeklubb ger Dig rätt att fiska i våra vatten, men det medföljer också vissa skyldigheter. Alla vill vi ha ett fint fiskevatten med god tillgång på fisk och en fin miljö att vistas i. Fisket är en del av v(gällerår verksamhet, men antalet fiskar är inte det viktigaste. Kamratskapet inom klubben ska vara en mycket viktig del, där alla har samma ansvar. Alla medlemmar bör därför ställa upp och bidra med arbete efter bästa förmåga, för att stärka sammanhållningen och öka gemenskapen. Vi är allt för få på arbetsdagarna. STÄLL UPP!

Programförklaring:
För att förbättra fisket föreslår styrelsen följande:
* Att medlemmarna lämnar förslag på metoder för att förbättra fisket.
Förslag lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
* Att fortsätta utveckla rödingbeståndet i Norra Gussjön.

Besök vår hemsida för information: www.gussjon.se

Dagkort till Fallbergstjärn och gästkort (till Norra Gussjön) kan numera även lösas via nätet. Gå in på vår hemsida www.gussjon.se

Ett gott nytt fiskeår tillönskas du av styrelsen för Brunnsviks Sportfiskeklubb!