Blog Image

Brunnsviks Sportfiskeklubb

Informationsmål

Ett antal medlemmar kommer i fortsättningen att informera i det här forumet vad som kommer att ske inom föreningen.

Nedskräpning Fallbergstjärn

Övrigt Posted on mån, maj 05, 2014 19:43:48

Varför ska det se ut så här efter Er som fiskar vid Fallbergstjärn? Detta plockade jag ihop på ett enda ställe vid en fiskeplats i norra ändan av sjön.
Varför ska vi utsätta fåglar, djur och vi människor för trassel med linor som har trasslat, powerbaitburkar som slängs, krokar med tackel och plastpåse med päronsänke 20 gram för 25:-. Orkar Ni bära dit era saker så orkar ni också bära hem det också. Vi vill ha rent och fint vid våra klubbvatten! Det är inte någon sopstack.
För många år sedan blev en bild tagen som skildrar något tragisk med ett svanpar.
Läs och begrunda den här länken. Under rubriken: Kan fåglar sörja?
Hoppas att jag slipper se något liknande vid våra fiskevatten. Titta på bilden och tänk på att det här plockades upp på en enda fiskeplats vid Fallbergstjärn.Mäskning

Övrigt Posted on fre, januari 13, 2012 10:20:28

Mäskning Norra Gussjön

Norra Gussjönröding full med maggot!

Norra Gussjönröding, där magen är full med risgryn!Fiskisättning 2009

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 11:50:05

Överfört från BSFK-bloggen.

Bilden till ovan är från fiskisättningen den 29/4-09.
Foto: Jörgen Hagberg.Decimering av småfisk

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 10:59:38

Överfört från BSFK-bloggen

Jonny Ståhl har tagit upp tre ton fisk ur sjön Trehörningen. Sedan sekelskiftet har han medodisk fiskat med tre stora bottengarn i den lilla skogssjön. De första åren tog han bort all fångad fisk och merparten användes som kräftbete. De senaste åren har han satt tillbaka alla gäddor och de abborrar som vuxit sig förbi gränsen från tusenbröder till rovfiskar. Rapporten är ett samarbete mellan Boxholms Skogar och Fiskeriverket. Originalrapporten finns på Länsstyrelsens hemsida i Östergötland.

Läsa rapporten?
Du kan också ladda hem dokumentet som är en pdf-fil. Filen innehåller 20 sidor med text och bild. Förutsättningen att kunna läsa filen är att du har Adobe Reader installerad i datorn.Konduktivitet

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 10:39:32

Överfört från BSFK-bloggen

Konduktiviteten mäts i enheten mS/m (microSiemens/m). Destillerat vatten har en ledningsförmåga runt 0,2-0,4 mS/m. Våra saltfattigaste vatten i fjällen har en ledningsförmåga i intervallet 0,5-2,0 mS/m.

Konduktiviteten (vattnets ledningsförmåga) är ett mått på mängden lösta salter (joner) i vattnet. De joner som mest bidrar till konduktiviteten är de positiva jonerna natrium (Na+), kalium (K+), kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+) och de negativa jonerna vätekarbonat (HCO3-), sulfat (SO42-) och klorid (CI-). Dessa joner tillförs vattnet främst från berggrunden och jordtäcket, men ibland också genom ”havsstänk” och mänskliga utsläpp.

I jordbruksbygd och i kalkrika trakter ökar ofta ledningsförmågan till över 15 mS/m. Ju högre ledningsförmåga desto produktivare vatten.

Alkaliniteten anges i milliekvivalenter per liter (mekv/l). Vatten i farozonen för försurning har en alkalinitet av 0.05-0,25 mekv/l medan vatten med lägre alkalinitet ofta är försurningspåverkade.

Källa: Ekologisk Fiskevård, utgiven av Sportfiskarna. Sidan 68.
När vi mäter konduktiviteten i våra vatten så mäter vi i µS, alltså är 1000µS = 1 mSKrokar och tafsar

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 10:19:03

Överfört från BSFK-bloggen.
Tankar och några reflektioner över de krokar vi använder för fiske i våra sjöar. I detta inlägg har jag fått en hel del att fundera över. Vad håller vi på med? Ta och begrunda bilden med krokarna här ovan och fundera lite. Den övre kroken är fyra centimeter lång, stor och kraftig för att fånga de mest fula fiskar i våra vatten. De övriga krokarna är av fabrikat Daiichi 603-10, 14 och 16. Nu skall i ärlighetens namn sägas så fiskar jag för det mesta med ett flugspö i handen. I de flesta fall räcker krokarna i storlek 10 för mig. Det är inte många firrar som har gått ifrån mig när jag använt denna krokstorlek.
Nu till kärnan i detta inlägg, i slutet av maj månad var jag och fiskade i Fallbergstjärn. Satt på bänken i den södra delen av sjön och funderade när det plötsligt började gå en fisk vid ytan och äta. Kastade ut flugan på bilden och det tog inte så lång tid innan den satt fast på kroken. Efter en kortare drillning så låg den i håven. Det var meningen att den skulle släppas tillbaka då kroken satt i läppen på regnbågen. Men ut från munnen hänger en tafs på en bit över en meter. Nu började man ana att något var fel, tittade och undersökte och såg att linan gick ner i munnen. Nä, denna regnbåge ska inte lida mer var min tanke. Så den fick gå till de sällare jaktmarkerna. Väl hemma rensades fisken och i magen fanns denna stora krok som är avbildad högst upp. Tar tag i tafsen och rycker till, den går av, tunnare och svagare än min egen tafs på 0,17 mm. Regnbågen vägde väl inte mer än 0,6 kg. Frågan är, var tafs och krokens storlek anpassad till den fisk vi har i Fallbergstjärn?
Var det rätt att använda klen tafs? Var det rätt att använda den stora krok. Själv blir jag lite illa berörd när sådant händer.Dammar i våra vatten

Övrigt Posted on tor, december 15, 2011 10:15:28

Överfört från BSFK-bloggen.
Det ihärdiga regn som har fallit över bygden har ju gjort att tillrinningen från nederbördsområdet har gjort att sjöarna är till brädden fyllda med vatten. Vem har ansvaret över att dammar och utlopp fungera från våra sjöar? Dammen vid Norra Gussjön består av en gammal trädamm. Är det någon som utövar tillsyn att utlopp fungerar, så att inte vattnet gräver sig en annan fåra. Vem rensar galler? Gallret i våra sjöar är ett rymningsskydd för fisken som Länsstyrelsen i Dalarna har ålagt oss att ha.
Fallbergstjärn har en annan konstruktion men bör ses över. Då det är stopp bland alla ormbunkar för utlopp.