FISKEREGLER
Norra Gussjön: Allt fiske förbjudet under tiden 1/10 t.o.m. 13/12 2019

Premiär för vinterfiske på Norra Gussjön 14/12 2019

Fallbergstjärn: Fiskesäsongen omfattar hela året för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att avlysa fiske i Fallbergstjärn i samband med fiskisättning eller ev. utlåning.

I båda sjöarna: Max TVÅ FISKAR/DAG och max 4 FISKAR/VECKA sammanlagt i Fallbergstjärn och i Norra Gussjön. Detta gäller ädelfisk över 25 cm. ÅTERISÄTTNING rekommenderas vid fångst av RÖDING upp till 15 cm.

Fiske får endast bedrivas FRÅN LAND eller IS. Ej båt eller flytring.

Fiske får endast ske med ETT SPÖ/fiskare. Spöt bör hållas under NÄRA UPPSIKT.

Respektera VÄGAVSTÄNGNING vid tjällossning. Naturen kring våra sjöar värnar vi om. Tag därför med skräp som ölburkar och fisklinor så att de ej orsakar skador på djur.
ELD far ej göras upp på isen, och i övrigt får eldning endast ske på därför avsedd plats.

Klubbstugan vid Norra Gussjön:
Om du nyttjat stugan: Skriv ditt fullständiga namn i gästboken. Lämna stugan i det skick du vill finna den. Barn under 15 år får ej nyttja stugan utan sällskap av älde medlem. Nyckel till stugan finns att köpa hos kassören för en depositionssvgift på 100:-. ESÅ-stugan är öppen för alla. Nyttjas med förstånd.