Blog Image

Brunnsviks Sportfiskeklubb

Informationsmål

Ett antal medlemmar kommer i fortsättningen att informera i det här forumet vad som kommer att ske inom föreningen.

Konduktivitet Norra Gussjön

Gussjön Posted on tor, december 15, 2011 12:13:30

Överfört från BSFK-blogg.

Konduktiviten (vattnets ledningsförmåga) är ett mått på mängden lösta joner i vattnet. Kondutiviteten mäts i våra mätningar i enheten µS/cm, (microSiemens/cm).

Vattnet i Norra Gussjön innehöll den 23/12-08 20µS/cm. Som jämnförelse kan mätvärdet i kommunens vatten, det vi får som kranvatten, ett värde på 270µS/cm. Ju högre värde desto produktivare vatten. Med andra ord så är Norra Gussjön näringsfattig.Stor abborre 2009

Gussjön Posted on tor, december 15, 2011 11:46:03

Överfört från BSFK.bloggen

Storabborre fångat på pimpel i Norra Gussjön i januari 2009. Att det finns en och annan grov abborre i Norra Gussjön är känt sedan tidigare genom mjärdfisket. Tror att det är få förunnat att få en bamse till abborre på pimpelspöt. Trots många idoga försök från många ivriga fiskare. Denna abborre var 43 cm lång och vägde på hushållsvågen 932 gram.

Är det rekord för Norra Gussjön? (Tändsticksasken 5 cm lång)Öringfiske i Norra Gussjön

Gussjön Posted on tor, december 15, 2011 10:05:51

Från BSFK-blogg 2009-05
Under tiden kring midsommar kläcks det en hel del sländor i våra vatten. För många är den här tiden en högtidsstund med vakande fisk och ett flugspö i handen. Lägga ut en fluga, få se öringen stiga mot ytan och suga i sig flugan är en höjdpunkt. Känna tyngden av fisken, ristningar i spöet när den har upptäckt sitt misstag.
Den avbildade öringen fångades i Norra Gussjön med en fluga som imiterade den stora dagsländan. Vikt 1,2 kg Text:JhKlubbstugan Gussjön

Gussjön Posted on fre, november 18, 2011 15:21:45

KLUBBSTUGAN vid Norra Gussjön:

Om du nyttjat stugan: skriv ditt fullständiga namn i gästboken. Lämna stugan i det skick du vill finna den.

Barn under 15 år får ej nyttja stugan utan sällskap av äldre medlem.

Nyckel till stugan finns att köpa hos kassören för en depositionsavgift på 100:-ESÅ-stugan är öppen för alla. Nyttjas med förstånd.