ÅRSAVGIFTER från och med 2018:
Årsavgiften gäller för hel familj och för barn under 15 år i kortinnehavares sällskap. 400:-/år
För ungdomar 15-19 år samt ungdomar under 15 år utan målsmans sällskap gäller särskilt ungdomskort. 200:-.

Är du redan medlem: VAR GOD BETALA VIA POSTGIRO! OBS Ditt medlemsbevis kommer att sändas till dig via post så snart avg. kommit till kassören .

Medlem kan köpa gästkort till Norra Gussjön för 100:- /dygn.

Icke medlem kan köpa fiskekort till Fallbergstjärn för 100:- /dygn.

Giltigt MEDLEMS- eller FISKEKORT ska alltid bäras SYNLIGT vid fiske.

Det är din skyldighet som medlem i klubben att kontrollera andra fiskares innehav av
fiskekort, samt att se till att reglerna efterlevs.
Medlem som bryter mot klubbens regler kan uteslutas.